Sterilizarea instrumentarului medical - Limas

Sterilizarea instrumentarului medical

Igiena spațiilor medicale, fie că vorbim de cabinete, spitale sau clinici, este esențială pentru siguranța pacienților și a personalului medical.

Pentru a preveni transmiterea unor boli avem nevoie de măsuri speciale de precauție, prin folosirea adecvată a echipamentului de protecție de către personalul medical, dar mai ales prin reprocesarea corectă a Dispozitivelor Medicale Reutilizabile (DMR), instrumentarul chirurgical contaminat cu agenți patogeni fiind sursă de infecție.

Reprocesarea este o acțiune complexă, care presupune conștiință, seriozitate, entuziasm și mai ales cunoaștere!

Educația continuă a personalului responsabil cu reprocesarea DMR este principala condiție pentru adaptarea oamenilor la cerințele profesionale în continuă schimbare și pentru o permanentă evoluție a aptitudinilor acestor persoane.

Reprocesarea se bazează pe o decontaminare corectă a dispozitivelor medicale, aceasta cuprinzând trei faze:

             Curățare

             Dezinfecție

             Sterilizare 

Reprocesarea se realizează doar de către personal instruit în acest sens, cu respectarea procedurilor și protocoalelor în vigoare, precum și a măsurilor de siguranță.

Procedurile de lucru sunt strict reglementate și vizează în special instrumentarul critic care intră în contact direct cu țesuturile corpului uman sau penetrează aceste țesuturi. Sterilizarea este singura metodă prin care se asigură prevenirea infecțiilor și desfășurarea în condiții optime a actului medical, în ceea ce privește instumentarul critic.

Sterilizarea se referă la procesul de distrugere completă a agenților patogeni, inclusiv a formelor sporulate, prin metode fizice și chimice.

Înainte de sterilizare, instrumentele medicale trec prin câteva etape. Imediat după folosire, dispozitivele medicale trebuie curățate cu detergent cu proprietăți tensio active. Ulterior, acestea se dezinfectează cu produse biocide sau cu dispozitive medicale clasa IIa sau IIb, strict în concentrația recomandată de producător.

Se verifică apoi cu atenție dacă dispozitivele sunt bine curățate și funcționale. Dacă au fost deteriorate, se elimină.

Următorul pas este pregătirea instrumentarului pentru sterilizarea propriu-zisă. În funcție de metoda de sterilizare aleasă, dispozitivele se introduc în pungi, containere, sau se împachetează în hârtie specială. Deasupra se aplică etichete pentru a permite identificarea dispozitivului și pentru a asigura trasabilitatea produselor sterilizate.

Se  folosesc pentru monitorizarea procesului indicatori chimici interni și externi ce arată eventuale erori, cum ar fi probleme de funcționare a echipamentului. O sterilizare incompletă este periculoasă pentru pacienți, dar și pentru cadrele medicale. De aceea este important să se asigure parcurgerea cu rigurozitate a tuturor etapelor.

Personalul medical  care efectuează decontaminarea trebuie să poarte mănuși de unică folosință, combinezon special, bonetă care să acopere părul, ochelari de protecție, mască medicală și botoși de plastic peste încălțăminte.

În alegerea metodei de sterilizare se ține cont de materialul din care este realizat instrumentul, de modul său de întrebuințare, etc, conform recomandărilor producătorului. Există două tipuri de sterilizare:

– Prin metode fizice (abur saturat)

– Prin metode fizico chimice (formaldehidă, etilen oxid, peroxid de hidrogen).

Dezinfecția de nivel inalt (imersia în dezinfectant) nu este sterilizare si se poate face doar în cazul instrumentarului semicritic.

Instrumentarul critic, chiar daca e termosensibil, trebuie STERILIZAT, NU DEZINFECTAT!

La fiecare ciclu de sterilizare trebuie verificată eficiența procesului, urmărindu-se temperatura, presiunea și conformitatea indicatorilor. De asemenea, trebuie înregistrate informațiile exacte privind sterilizarea, cum ar fi: data, numărul de pachete, conținutul lor, ora de începe și de încheiere a ciclului, rezultatele indicatorilor fizico-chimici, rezultatele testelor biologice, precum și alte observații.

Cu ce te putem ajuta?
Trimite